Frederikssund Ældreråd 01-01-2014

Stående fra venstre: Bent Jacobsen, Ole Klenke Vibeke Davids Hansen, Hanne Vedersø (fratræder 1-6-16), Erik Nielsen og Jimmy Sarvad. Siddende fra venstre: Rigmor Nielsen, Lise Lotte Due og Christian Heiberg.

23.05.2016

   

Pr. d.d. har hjemmesiden fået ny redaktør - Vibeke Davids Hansen 

10. maj 2016

Nyhedsbrevet for april/maj er nu udkommet.

20. marts 2016

Nyhedsbrevet for marts 2016 er nu udkommet. 

30. januar 2016

Der er desværre ikke udkommet et nyhedsbrev for januar 2016.  Ældrerådet har holdt møde 7. januar og holder møde igen mandag den 1. februar. Et samlet nyhedsbrev vil blive udarbejdet.

 18. december  2015

Se Nyhedsbrevet fra 18. december 2015 -  det handler om boligydelserne og Værdighedspuljen samt - Værdighedspolitikken.


Ældrerådet er meget tilfreds med, at forslaget om 3 ugers rengøring IKKE blev til noget. Det vil sige, at borgere der er visiteret til praktisk hjælp stadig vil få rengøring hver 2. uge.

Det fremgår også af budgetforliget, at besparelserne på de brugerstyrede aktivitetscentre heller ikke bliver til noget i 2016.
Derimod skal der i 2016 laves en analyse af driften med henblik på at vurdere, om det samlede udgiftsniveau kan nedbringes i 2017 og fremefter.   Principperne for tildeling af aktivitetsmidlerne skal ligeledes vurderes. Det skal desuden vurderes om faciliteterne kan udnyttes mere optimalt.


Den 1. oktober  2015

Se Ældrerådets nye brochure i kolonnen til venstre.

Se også Ældrerådets høringssvar, som nu er lagt ind.

Nyhederne er opdateret i dag den 24. september, se også under 1. oktober møder. Lidt orientering om Ældrerådet ( se iøvrigt underpunkterne i kolonnen til venstre)

Ældrerådet samarbejder med byrådet og repræsenterer alle borgere over 60 år.

Ældrerådet skal høres i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre, medmindre andet er aftalt.

Ældrerådet er et folkevalgt råd, til forskel fra andre ældreorganisationer, der er interesseorganisationer. Alt arbejde i Ældrerådet er frivilligt og ulønnet, dog gives der diæter for ældrerådsmøderne.

Ældrerådet er nedsat i henhold til "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område"

Ældrerådet er partipolitisk neutralt, valgt blandt alle borgere over 60 år. Nuværende valgperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Ældrerådsmedlemmerne har tavshedspligt om de oplysninger af personlig karakter, de måtte komme i besiddelse af gennem arbejdet i rådet.