Frederikssund Ældreråd 01-01-2018

Frederikssund Kommunes ældreråd pr. 1.1.2018 Vicki Hansen, Benny Andersen, Vibeke Davids Hansen. Arne Christensen, Lissi Gyldendahl, Christian Heiberg, Rigmor Nielsen, Lise Lotte Due og Søren Holmgaard

   
Hjemmesidens redaktør - Vibeke Davids Hansen 

Nyhedsbrevet for januar 2018 er nu udkommet.

Den 1. oktober  2015

Se Ældrerådets nye brochure i kolonnen til venstre.
Lidt orientering om Ældrerådet ( se iøvrigt underpunkterne i kolonnen til venstre)

Ældrerådet samarbejder med byrådet og repræsenterer alle borgere over 60 år.

Ældrerådet skal høres i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre, medmindre andet er aftalt.

Ældrerådet er et folkevalgt råd, til forskel fra andre ældreorganisationer, der er interesseorganisationer. Alt arbejde i Ældrerådet er frivilligt og ulønnet, dog gives der diæter for ældrerådsmøderne.

Ældrerådet er nedsat i henhold til "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område"

Ældrerådet er partipolitisk neutralt, valgt blandt alle borgere over 60 år. Nuværende valgperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Ældrerådsmedlemmerne har tavshedspligt om de oplysninger af personlig karakter, de måtte komme i besiddelse af gennem arbejdet i rådet.