Regler for valg til Ældrerådet

Valgregler.
Antallet af medlemmer og regler for valg er aftalt lokalt i en dialog mellem Byrådet og Ældrerådet.

Ældrerådet vælges for en fireårig periode.
Den kommende periode går fra 01-01-2014 til 31-12-2017.

Borgere, som er fyldt 60 år på valgdagen og har fast bopæl i kommunen, kan stemme og er valgbare til Ældrerådet.

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

For at sikre, at lokalområderne bliver repræsenteret, er det aftalt at, der fortrinsvis skal vælges 3 medlemmer i Frederikssund og 2 medlemmer i henholdsvis Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Når kandidaterne er valgt som medlemmer af Ældrerådet i de enkelte områder, indgår de øvrige kandidater som suppleanter, i rækkefølge efter højeste stemmetal.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Ældreservice
eller  Ældrerådet.

Ældreservice kontaktes på aeldre@frederiksund.dk
eller telefon 47 35 10 00.

Ældrerådet hjemmeside kontaktes ved at at følge linket øverst i kolonnen til venstre. 
Her kan du kontakte Ældrerådet og stille spørgsmål.