Ældrerådets målsætning

Ældrerådene er lovfæstet, men indenfor de sidste par år, er reglerne  for Ældreråd gjort mere fleksible. 


Målsætninger

Skal aktivt medvirke til at udforme kommunens ældrepolitik.

Skal styrke politikernes beslutningsgrundlag gennem høringer og dialog.

Skal være et partipolitisk neutralt  råd, der er uafhængig af alle organisationer.Ældrerådet er valgt af og blandt kommunes ældre over 60  år.

Ældrerådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.