Fejring af FN's internationale ældredag

 

Den 24. august 2015

1. Oktobermødet i 2015 bliver afholdt på Elværket mandag den 28. september 2015 fra kl. 14.00 til ca. 16.30. Vi skal høre et interessant foredrag "Da lysekronen faldt ned" ved Niels Ole Frederiksen. Fra kommunen kommer visitator og ergoterapeut Mette Adelheid Frøkov og fortæller om velfærdsteknologiske hjælpemidler og der vil også være en udstilling heraf.

Ældrerådet vil traktere med kaffe og kage. Yderligere information om mødet kommer i lokalavisen.

Den 17. oktober 2014

Arrangementet den 10. oktober forløb rigtig godt. Der kom ca. 50 borgere og med udstillere m.fl. var der alt i alt 60 tilstede for at høre Viggo Bro fortælle historier og sagn. Hun gjorde det blændende med hele salen i sin hule hånd. Derefter fortalte medarbejdere fra Frederikssund Kommune om de forebyggende hjemmebesøg hos ældre, hvor de prøver at tilbyde hjælp til personer, der har forskellige behov. Hvis ikke der er behov p.t., så er besøgene med til at skabe en god relation, hvis behov senere opstår. Herefter blev der serveret kaffe med hjemmebagte kager, hvortil der kom flere gode bemærkninger. Til slut orienterede Borgerservice om den nye digitale postkasse og sammenkomsten afsluttede med besøg i udstillingerne om høreapparater og DUKA computere.

Oktober 2014

Den 10. oktober 2014 fejrer Ældrerådet FN's internationale ældredag. Vi afholder et arrangement på Elværket kl. 14.00 - 15.30, hvor bl.a. skuespiller Vigga Bro kommer og fortæller historier og eventyr. Kommunen vil orientere om de forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år. Der vil være diverse stande og der serveres kaffe og kage.

Se nærmere om arrangementet senere i lokalavisen.

 

 

Oktober 2012

Omkring 300 seniorer deltog i temadagen den 1. oktober 2012

I hallen var der udover en stand for Ældrerådet og Danske Ældreråd en række stande fra firmaer, foreninger og institutioner man kunne lade sig inspirere af. Skuespiller Lone Hertz talte om den kreative intelligens som værktøj, om ungdom, voksendom og positiv seniorpolitik - og svarede beredvilligt på spørgsmål fra tilhørerne. Alle tilstedeværende fik mad fra "Mad til Hver Dag" som leverer maden til plejecentrene. Menuen stod på bøf stroganoff samt frikadeller med stuvet blomkål. Social- Ældre- og Sundhedsudvalgets formand Tina Tving Stauning talte om det aktive og sunde ældreliv med muligheder og ansvar. Endvidere var der underholdning ved Lundebjerg Koret og et meget ungt blæserorkester fra Musikskolen. Alt i alt en fin dag som markering af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne samt Ældrerådenes dag.

Så var der servering af frokosten.


 


Ældrerådet og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune markerer EU’s Ældreår 2012 og Ældrerådenes dag med:

TEMADAG:
”AKTIV ALDRING OG SOLIDARITET MELLEM GENERATIONER”
Mandag den 1. oktober kl. 11.15 – 15.30
i Frederikssund-Hallen, Kalvøvej 9

Kom og se hvad Frederikssund kan byde på: fællessang og musik, spændende stande fra foreninger, institutioner og firmaer, frokost fra køkkenet MAD til hver DAG og et inspirerende foredrag ved skuespiller Lone Hertz

Alle Kommunens borgere er velkomne og det er gratis at deltage

Tilmelding er nødvendig senest d. 13. september til Lissi Hinge
lhing@frederikssund.dk eller 47 35 27 00

Transport fra Skibby (Skuldelevvej) med buslinje 230R, som kører på minuttallene 35 – 05 til Frederikssund station. Fra Jægerspris (Jægerprislejren) til Frederikssund station kører buslinje 316 og 230R på minuttallene 22 - 45 - 52. Det tager ca. 20 minutter at gå fra Frederikssund station til Frederikssund–Hallen hvor temadagen afholdes.

Se programmet på www.frederikssund.dk/aktivaldring

 
Venlig hilsen

Ældrerådet