Ældrerådsvalget november 2017

Den 10.10.2017

Til  alle 60+ borgere i Frederikssund kommune

Ældrerådet har i de sidste måneder arbejdet med forberedelserne til det kommende ældrerådsvalg, som vil blive afholdt den 21. november 2017 samtidig med det kommunale og regionale valg.

Der vil blive udstedt valgkort til ældrerådsvalget, således at alle borgere over 60 år vil være orienteret om, at de også skal stemme på een af de opstillede kandidater til Ældrerådet. Der skal i alt vælges 9 medlemmer og herudover et tilsvarende antal suppleanter.

For stadig at sikre lokalområdernes repræsentation skal der vælges 1 medlem fra hvert afstemningssted. Øvrige medlemmer vælges  ved simpel stemmeflertal. Hver vælger har een stemme, som kan afgives til enhver kandidat på stemmesedlen, uansat lokalt tilhørsforhold.

Se også link'et nederst i kolonnen til venstre, der er et link til Danske Ældreråd, hvor der findes mere information om ældreråd.

Den 10.10.2017

 

Alle kandidater har været inviteret til et møde den 13. oktober 2017, hvor 2 medarbejdere fra kommunen orieterede om det praktiske forløb af ældrerådsvalget den 21. november 2017.

Der er 3 afstemningssteder i Frederikssund og 1 i henholdsvis Jægerspris, Skibby og Slangerup.

10.10.2017

Der er opstillet 16 kandidater til det kommende Ældrerådsvalg.

Heraf er 4 fra Frederikssund, 4 fra Jægerspris, 4 fra Skibby samt 4 fra Slangerup.

Billeder og lidt historik om hver enkelt kandidat vil snarest blive lagt ind her på hjemmesiden.

Indtil det er på plads kan kandidaterne ses på Frederikssund Kommunes hjemmeside.