Resultatet af ældrerådsvalget 2013

Ældrerådsvalg 2013 - Valgresultat i tal og procenter

Antal stemmeberettigede  Ialt    12255

Område  Kandidater                   Antal stemmer   % fordeling   procent total   Valgt som nr.
             Vibeke Davids Hansen    1522                  20,15            12,42               1
             Christian Heiberg           435                    5,76             3,55               7
             Søren Holmgaard            365                    4,83             2,98               2. suppleant
             Ole Klenke                    502                    6,65             4,10               5 Frederikssund                           2824                   37,39           23,04

             Benny Andersen            397                     5,26            3,24                1. suppleant
             Bendt Garst                    45                    0,60             0,37               6.suppleant               Sven Ove Hansen           167                     2,21             1,36               4. suppleant
             Rigmor Nielsen              472                     6,25             3,85               6
             Hanne Vedersø              753                    9,97             6,14               4 Jægerspris                               1834                    24,28           14,97

             Lise Lotte Due              772                    10,22            6,30                3
             Lise Achton Hansen       143                     1,89            1,17                5. suppleant
             Erik Nielsen                  370                     4,90            3,02                8
             Karsten Roed                245                     3,24            2,00                3. suppleant Skibby                                     1530                    20,26           12,48

             Bent Jakobsen              823                    10,90            6,72                   2
            Jimmy Sarvad                 254                      3,36            2,07                   9 Slangerup                                1077                     14,26           8,79

             Blanke stemmer            216                     2,86            1,76
             Ugyldige stemmer           71                     0,94            0,58

Stemmer i alt                            7552                  100,00           61,62