Nyhedsbrev januar 2018

Nyhedsbrev januar 2018

Ældrerådet ønsker sine læsere godt nytår.

Som bekendt har der i november 2017 været valg til Ældrerådet samtidig med valget til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Resultatet blev, at 5 rådsmedlemmer Benny Andersen, Lise Lotte Due, Vibeke Davids Hansen, Christian Heiberg og Rigmor Nielsen blev genvalgt og 4 nye rådsmedlemmer Arne Christensen, Lissi Gyldendal, Vicki Hansen og Søren Holmgaard kom ind.

 

På et møde i december 2017 har Ældrerådet konstitueret sig således:

Formand                             Lise Lotte Due

Næstformand                     Benny Andersen

Kasserer                              Rigmor Nielsen

Sekretær                             Vibeke Davids Hansen

 

Ældrerådet har holdt sit første ordinære møde den 2. januar 2018. Det nye byråd var endnu ikke rigtigt trukket i arbejdstøjet, så der var ingen punkter fra udvalgene til behandling og derfor ikke noget spændende at berette derfra. Ældrerådet glæder sig til samarbejdet især med de nye formænd for henholdsvis Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt og Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen.

 

Ældrerådet holder sit næste ordinære møde den 1. februar 2018.

 

Attendo tog første spadestik til et nyt friplejehjem på A.C. Hansensvej overfor Sillebroen i forsommeren 2017. Efterfølgende har der været lidt stille omkring byggeriet, men nu er de endelig gået i gang med projektet. I øjeblikket hamres der pæle i jorden og snart vil der stå et fint nyt plejehjem på grunden. Det forventes klar til indflytning midt i 2019. Der blev holdt et – desværre ikke særlig velbesøgt – møde i Langes Magasin i november måned, hvor Attendo præsenterede det meget spændende projekt med både tegninger og model i miniformat, så man rigtig kunne danne sig et indtryk af, hvordan det endelige plejehjem kom til at se ud. Ældrerådet er blevet tilbudt en plads i en gruppe, som skal følge byggeriet tæt og komme med gode råd og forslag til forbedringer til indretningen, hvis vi har nogle sådanne. Attendo har været meget åbne og imødekommende i hele processen og ser gerne samarbejde med både kommune, Ældreråd og borgere, som har lyst til at bidrage. Vi i Ældrerådet glæder os til at følge byggeriet og vil løbende holde læserne af nyhedsbrevet orienteret, når der sker noget nyt af almen interesse.

 

14.januar 2018

Vibeke Davids