Nyhedsbrev oktober 2017

 

Nyhedsbrev fra Ældrerådet – oktober 2017

 

På dette tidspunkt af året plejer Ældrerådet at have travlt med at drøfte besparelser på ældreområdet i kommunens budget for det kommende år. I år er det valgår, hvilket mærkes på de kommunale budgetter. Der er ikke så mange kontroversielle besparelser i år. Dog har Ældrerådet fundet anledning til at gøre byrådet opmærksom på, at vi finder forslaget om nedlæggelse afkommunelægefunktionensærdeles uheldig, idet funktionen omfatter et bredt spekter af opgaver, som efter vores opfattelse ikke kan løses af andre. Ligeledes har vi påpeget, at en planlagt besparelse på Kulturhusene på DKK 500.000 virker uigennemtænkt. Kommunen ønsker flere frivillige, men beskærer samtidig bevillingerne til de steder, hvor de frivillige har mulighed for at mødes og afholde diverse aktiviteter.

Den 1. september genåbnede afdeling C på De Tre Ege i nyrenoveret stand. Ældrerådet deltog i åbningsreceptionen den 14. september og kunne konstatere, at afdelingen er blevet meget flot såvel ude som inde til glæde for både beboere og personale.

Det nuværende Ældreråd er godt i gang med forberedelserne til valget den 21.november 2017, hvor der, samtidig med kommunal- og regionsrådsvalg, også skal afholdes valg til Ældrerådet.

Alle borgere i Frederikssund Kommune +60 år vil i den forbindelse få tilsendt et valgkort. Det vil være muligt at brevstemme til Ældrerådet i Borgerservice og på bibliotekerne, ligesom man naturligvis også kan afgive sin stemme på et af de 6 stemmesteder i kommunen på selve valgdagen.

Der er opstillet 17 kandidater til Ældrerådet. Heraf skal vælges de 9 personer, som skal udgøre kommunens Ældreråd i de næste 4 år.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt afholdelse af et valgmøde på Lundebjerggård den 12.11.2017 kl. 14-16, hvor de opstillede kandidater vil besvare spørgsmål fra deltagerne i salen. Vi håber, at rigtig mange vil møde op for at høre, hvilke visioner kandidaterne har til arbejder i det kommende Ældreråd.

Der vil ligeledes blive afholdt vælgermøder i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Tid og sted vil fremgå af dagspressen.

Ældrerådet håber, at rigtig mange af kommunens +60 borgere vil benytte deres stemmeret den 21.11.2017.

 

25.09.2017 -Vibeke Davids - sekretær