Det er vigtigt at stemme

Fordi

Opdateret 10. januar 2014


-Ældrerådet er talerør for alle ældre, både for 
 dem  der har brug for hjælp og for dem der kan 
 klare sig selv.

-Ældrerådet er vagthund i forhold til politikerne.

-Ældrerådets sammensætning er besluttet af 
  de borgere som er fyldt 60 år og derover på
  valgdagen.