Ældrerådets referater

Opdateret 11. januar 2016

Ældrerådets referater kan findes på Frederikssund Kommunes hjemmeside- (under politiske udvalg, udvalg, råd og nævn, ældrerådet - møder 2016 )  hvor der også er dagsordner og mødereferater fra diverse fagudvalg.

Læs dem også på nedenstående link

http://www.frederikssund.dk/Generelle-kommuneoplysninger/Politiske-udvalg/Udvalg-raad-og-naevn/Aeldreraadet/aeldreraadets-moeder-20 16