Dagcentre og aktivitetscentre

Opdateret 30. oktober 2015

Brugerstyrede dagcentre

Skibby Aktivitetscenter
Nyvej 7 B
4050 Skibby

Tlf. 47 35 21 83 / 47 35 21 84
hjemmeside www.nyvej7b.dk


Skibby Aktivitetscenter styres af et Brugerråd, valgt af brugerne af centret. Brugerrådet har det fulde ansvar for centrets drift.

Centret er stedet, hvor alle over 60 år, yngre som ældre seniorer (pensionister) samt deres ægtefæller mødes til hyggeligt samvær med mulighed for mange former for hobbyvirksomhed f.eks.  kortspil, knipling, blomsterbinding, porcelænsmaling, litteraturkreds, syning, seniordans, gymnastik, billard, hobby- og håndværksted - eller blot en snak over kaffen.

Brugerrådet stiller materialer til rådighed til artikler, der fremstilles og sælges i centret ved brugerrådets og Danske Seniorer Skibby's arrangementer, og overskuddet går til diverse fælles arrangementer.

Centret har åbent
mandag kl. 13.00-15.30
onsdag og torsdag kl. 09.30-11.30
fredag  fra kl. 09.00 - 

Der er brugerbetaling kr. 150,- 2 x årligt, incl. kaffe og brød til fremmødte.

Desuden arrangerer Brugerrådet i samarbejde med Danske Seniorer forskellige former for underholdning og kulturelle tiltag.


Tolleruphøjs åbne dagcenter
Roskildevej 160 A
3600 Frederikssund

Centerrådet træffes på telefon 47 31 22 25

Centerrådet indbyder kommunens pensionister og efterlønsmodtagere til at mødes om et varieret udbud af aktiviteter. Til aktiviteterne er der knyttet et korps af frivillige instruktører og undervisere, som hjælper med at holde gang i aktiviteterne.

Aktiviteter m.v. - klik på nedenstående link til Tolleruphøjs hjemmeside.

http://www.tolleruphoj.dk
E-mail: centerraadet@tolleruphoj.dk

Centerrådet står også for aktiviteter af et mere socialt og kulturelt tilsnit.


Tolleruphøjs venner er en gruppe af frivillige, som yder hjælp til beboerne på omsorgscentret f.eks. med
-  at gå tur med en beboer (evt. en kørestolsbruger)
-  hjælpe til og fra sang efter middag
-  hjælpe med at lægge brikker på ved bankospil
-  oplæse fra (uge) avis m.m.


Lundebjerggård
Lundevej 48
3600 Frederikssund

Tlf. 47 36 10 10
E-mail: lundebjerg@gmail.com
Hjemmeside: www.lundebjerggård.dk

Obs.

Åbent hus torsdag den 15. august 2015 kl. 10-12
 - for indskrivning til aktiviteterne.

Lundebjerggård har åbent alle hverdage kl. 9-15, lørdag og søndag kl. 10-14

Centervagten træffes hverdage kl. 11-15, lørdag og søndag kl. 10-14

Lundebjerggård har 100% brugerstyrede aktiviteter, alene baseret på ulønnet, frivilligt arbejde. Der er et væld af aktiviteter fra kl. 7.30 morgen og dagen igennem:
-  gymnastik
-  motion
-  EDB
-  billard
-  undervisning i sprog (for tiden engelsk, spansk og tysk)
-  madlavning
-  tegning og maling
-  bridge
-  patchwork
-  porcelænsmaling
-  træsløjd
-  syning
-  silkemaling
-  cykelture
-  knipling
-  strikning
-  stenslibning
-  læsegruppe
-  blomsterbinding
-  sangeftermiddag
-  musik m.m.

Pensionister og efterlønnere i Frederikssund Kommune deltager gratis i disse udbud. Der er omkring 40 frivillige lærere. Omkring 1200 brugere passerer Lundebjerggård hver uge.

Af andre tilbud kan nævnes søndagsmatinéer, bankospil, udflugter, julestue, modeopvisninger m.v.

Herudover tilbyder Fredagsklubben hver anden fredag eftermiddag (lige uger) et kulturelt, oplysende eller underholdende arrangement. Hertil kræves dog forud tilmelding og der opkræves et mindre entrebeløb.

På Lundebjerggård findes også en hyggelig Café, hvor der hver dag serveres varm mad, smørrebrød, kaffe/te, kage, øl og vand mod betaling. Tilbuddet er for pensionister og efterlønnere i Frederikssund Kommune.

Mødestedet
Vinkelvej 6
3630 Jægerspris

47 56 10 15

e-mail: samraadet@turbopost.dk
 

Selvejende aktivitetscentre

Aktivitetshuset Kongshøj
Kannikestræde 2 C
3550 Slangerup

47 33 38 12

Aktiviteter: klik på nedenstående link til Aktivitetshusets hjemmeside.
 

www.aktivitetshusetkongshoej.dk

e-mail: aktivitetshuset@webspeed.dk

Andre aktivitetssteder for ældre

Kulhuse kultur- og medborgerhus

Se deres program på følgende hjemmeside

www.kulhuse-medborgerhus.webbyen.dk