Regionsældrerådet Hovedstaden

Opdateret 17. oktober 2014

Regionsældrerådet for region Hovedstaden www.regionsaeldreraadh.dk består af repræsentanter fra de 29 kommuners Ældreråd.

Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens lokale ældreråd til varetagelse af de ældres interesser indenfor området, der i henhold til lovgivningen, skal varetages af Region Hovedstaden, ved at tilstræbe bedst muligt samarbejde med Regionsrådet og dets nedsatte udvalg.

Repræsentantskabet afholder mindst 2 årlige møder (som regel 4 møder), se referater på ovennævnte hjemmeside.

Forretningsudvalget, som varetager den daglige ledelse af regionsældrerådet, består af 7 medlemmer, hver med en suppleant, der udpeges områdevis af de lokale ældreråd, se referater på ovennævnte hjemmeside. 

Der er følgende områder
2 medlemmer fra København/Frederiksberg
2 medlemmer fra Vest-egnens ældreråd
1 medlem fra Nordøst-egnes ældreråd
1 medlem fra Nordgruppens ældreråd (p.t. Hanne Vedersø)
1 medlem fra ældrerådet på Bornholm